Стандарт ČSN 73 30 50 розділив грунт на 7 наступних класів. Стислий перелік класифікації грунтів:

ClassХарактеристики класів ґрунтів щодо щільності
1Грунт м'якої консистенції та непропорційної сипучості з зернами гравію до 5 см (максимум 10% обсягу)
2Грунт середньої консистенції та з середніми зернами гравію до 10 см
3Грунт твердої консистенції, глинистий грунт з м'якою консистенцією, неоднорідний та з включеннями зерен гравію до 10 см, сланець
4Зцементований твердий гравій, грубий гравий з зернами до 25 см, а також включення брил до 0,1 м3, сланець
5Гравій 10 - 25 см, грунт 4-го класу з твердою зцементованою консистенцією. Сланець великого розміру.
6Дуже щільний сланець, неоднорідний грунт з брилами до 0,1 м3
7Великі брили щільної скальної породи

Точне визначення 1-го класу відповідно до класифікації KOPOS KOLIN a.s. Рекомендується, щоб KOPOFLEX та KOPODUR були покриті ґрунтом із включеннями гравію розміром до 50 мм у максимальному обсязі 10% у грунті. Детальні умови визначаються стандартом EN 1610, який замінює вже недійсний ČSN 73 30 50. Тут наведено опис грунту, який вже не діє за стандартом, але він описує точні характеристики грунту.

a) Компактна, м'яка консистенція. Наприклад, рілля, глина, піщана глина, брудний пісок
б) непропорційний сипучий гравій до 20 мм із фракцією від 20 до 50 мм у об'ємі до 10% від загального обсягу грунту першого класу. Наприклад: пісок, пісок з гравієм, піщаним гравієм, малим та середнім гравієм
в) будівельні відходи, які відносяться до аналогічного характеру до грунтів, класифікованих як перший клас